Startovní listina se plní…

Celkem rychle se nám již zaplnila startovní listina letošního ročníku. K dnešnímu dni máme přihlášeno celkem 14 lodí, to znamená, že zbývají poslední 3 volné loďě!!!